Nutritime Grubu

Nutritime, Azot, Fosfor, Potasyum'un yanında yüksek oranda Kükürt (SO3) Magnezyum ve İz Elementler içeren suda %100 çözünebilen yaprak uygulamaları için geliştirilmiş yaprak gübresidir. Nutritime, bitkilerin yaprakları ile yüksek oranda alınabilirliğe sahiptir. Sodyum ve Klor içermez. Bitkilerde güvenle kullanılabilir ve fitotoksite yaratmaz.

Nutritime, yüksek oranda Magnezyum, Kükürt ve İz Element içerir. Sağlıklı koyu renkli bir yeşil aksamın oluşmasında klorofil oluşum hızı çok önemlidir. Her klorofil molekülünün oluşması için bir molekül Magnezyum'a ihtiyaç vardır. Kükürt ve İz Elementler bitkide korofil oluşumunu arttırır. Bitkilerde klorofil miktarının artması beslenmeyi ve büyümeyi arttırır.Bitkileri farklı dönemlerinde farklı besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Nutritime, bitkilerin farklı dönemlerinde (Yeşil aksam gelişme dönemi, köklenme dönemi, çiçeklenme dönemi, uyku dönemine girmeden önceki dönem...vb.) ihtiyaç duyduğu bütün besin maddelerini içerir.

Nutritime, birçok zirai mücadele ilacı (insektisitler, fungusitler, herbisitler...) ve gelişim düzenleyiciler ile karışım halinde güvenle kullanılabilir. Yağlı, aşırı alkali ve bazik ürünlerle karıştırılmaz. Tereddüt duyulduğu durumlarda ön karışım testi yapıldıktan sonra kullanılır.

Yaprağa uygulama 0,150 - 0,250 kgr. / 100 lt Su Her Uygulamada.

İlaçlar, gübreler ve gelişim düzenleyiciler ile aynı tank içerisinde karıştırılabilir. Yakıcılığı yoktur.


Birbirinden farklı 3 formulasyona sahiptir.
  • Sojall Nutritime 12-12-12+5MgO+20 SO3+TE
  • Sojall Nutritime 4-16-16+(6MgO)+(20SO3)+TE
  • Sojall Nutritime 3-0-22+8MgO+30 SO3+TE