Matrix (Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre)

Toprağın işlenmesi, zenginliği, bereketi organik maddeye bağlıdır. Gübreden daha önemli olmasına rağmen, gübre kadar kıymet verilmez. Organik madde yetersizliği, toprağın küme yapıdan teksel yapıya geçişini hızlandırmakta, havalanma, ısınma, su emme kapasitesi başta olmak üzere birçok özelliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sulanan alanlarda organik madde yetersizliği daha belirgindir ve daha önemli sorunlara neden olmaktadır. Organik madde öncelikle kil, silt ve kum taneciklerinin bir araya gelerek toprağın küme yapı (agregat) oluşturmasını sağlamaktadır. Küme yapıda, organik maddece zengin olan topraklar, iyi havalanmakta, ilkbaharda daha çabuk ısınmaktadır.

Havalanma kapasitesinin artması etkili kök derinliğini arttırmakla, bitkiler daha geniş toprak kitlesinden yararlanabilmektedir. Daha derinlere inen kökleri sayesinde kuraklığa daha fazla dayanabilmektedirler.

Toprakta organik madde, toprağın su ilfiltrasyon (su emme) kapasitesini arttırdığı gibi, su tutma kapasitesini de arttırmaktadır. Daha uzun süre tutulan tarla kapasitesindeki su, bitki besin maddelerinin yarayışlılığını bir kat daha arttırmaktadır.

Organik maddece fakir topraklarda, yetersiz havalanma nedeniyle kökler toprağın üst kısımlarında yoğunlaşmakta, daha fazla gübre ve sık sık sulamaya gereksinim göstermektedir. İşlemesi zorlaşmakta, sürekli kesek oluşturmaktadır.

Matrix ile;

 • Üretilen ürünün kalite ve miktarı artar.
 • Bitkinin büyüme hızı artar. Böylelikle bitkinin erken ürün vermesini sağlar.
 • MATRİX içinde bulunan toprak için gerekli mineraller sayesinde de toprağı verimli hale getirir.
 • Bitkini ve Toprağın susuzluğa karşı direncini arttırır.
 • Bitki suya daha az gereksinim duyar. Sulama konusunda gereksiz su harcamasının önüne geçilir.
 • Toprağın rengini koyulaştırır ve toprağın daha fazla güneş ışığını emmesini sağlar.
 • Toprağın geçirgenliğini arttırarak hava ve su alımını kolaylaştırır.
 • Toprağa verilen azot miktarını bitkiye dengeli bir biçimde dağıtır.
 • Suyun eritemediği kireci eritir ve eritme sonucu çıkan karbondioksit fotosentezde kullanılır.
 • Toprakta bulunan tuzu, bitkinin kök kısmından uzaklaştırarak bitkiye zarar vermesini engeller.
 • Toprakta bulunan bitki gelişimi için gerekli olan demiri bitkinin alabileceği şekle dönüştürür.
 • Bitkide hücre bölünmesini arttırarak bitkinin büyüme hızını arttırır.

MATRİX, bütün bitki sağlığı ürünleri, gelişim düzenleyicileri ve gübreler ile karışım halinde güvenle kullanılır.

NOT: Alkali ürünlerle ve yağlı ürünlerle karıştırmayınız.

Garanti Edilen İçerik
 • Toplam Organik Madde %30 w/w
 • Organik Karbon %13 w/w
 • Toplam Azot (N) %1 w/w
 • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %1 w/w
 • pH 4 - 6
Kullanım Talimatı Dozaj
 • Toprağa uygulama : 1 - 2 Lt / Dekar Her Uygulamada
 • Yaprağa uygulama : 100 - 250 cc / Dekar