Force K

Kullanılan bitkilerde fotosentez ile üretilen besin maddelerinin taşınımı ve meyvede depolanmasında büyük artışlar görülür.

Meyve renklenmesinde, yağ oranının artmasında, kuru madde (brix) oranının artmasında, antonsiyanların (aromatik özelliklerinin) artmasında önemli rol oynar.

Bitkilerde stres (Sıcak, Soğuk, Kuraklık, Don... vb.) koşullarına karşı dirençli olmasını sağlar.

Kullanılan bitkilerin boğum araları dar daha kompakt yapılı olur. Depolama ve raf ömrü uzar.

Zor şartlarda kökler tarafından yüksek oranda alınabilirliğe sahiptir. Yapraktan uygulanabildiği gibi topraktan da uygulanabilir.

Bitki sağlığı ürünleri ile gübreler ve bitki gelişim düzenleyicileri ile karışım halinde güvenle kullanılır.

Garanti Edilen İçerik
  • Toplam Azot (N) %5 w/w
  • Üre Azotu (NH2-N) %5 w/w
  • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %25 w/w
  • Suda Çözünür Bor (B) %0,2 w/w
Kullanım Talimatı ve Dozaj
  • Toprağa uygulama 1,5 - 2 lt /Dekar /Her Uygulamada
  • Yaprağa uygulama 200 - 250 cc / 100 lt su